VICTRON ENERGY LITHIUM SUPERPACK

€ 214,00

VICTRON LITHIUM SUPERPACK

 

GEÏNTEGREERD BMS EN VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

 

 

De SuperPack-accu’s zijn heel gemakkelijk te installeren zonder dat daar extra onderdelen voor nodig zijn.
De interne schakelaar zal de accu afsluiten in het geval van ontlading, overspanning of hoge temperaturen.

De accu’s kunnen parellel gekoppeld worden. Het schakelen in serie is niet toegestaan.

Een loodzuuraccu zal voortijdig storingen vertonen door sulfatering:
• Als het gedurende lange perioden in de tekortmodus werkt (d.w.z. als de accu zelden of nooit helemaal is opgeladen).
• Als het gedeeltelijk geladen of zelfs erger, volledig ontladen.

Een lithium-ion-accu hoeft niet volledig te worden opgeladen. De levensduur verbetert enigszins in het geval van gedeeltelijke opgeladen in plaats van een
volledige geladen toestand. Dit is een groot voordeel van Li-ion in vergelijking met loodzuur.

De SuperPack-accu’s zullen de laad- of ontlaadspanning afsluiten wanneer de maximale niveaus overschreden worden.

In verschillende toepassingen (in het bijzonder solar zonder aansluiting op het energienet) kan energie-efficiëntie van cruciaal belang zijn.
De roundtrip energie-efficiëntie (ontladen vanaf 100 % tot 0 % en terug van 100 % geladen) van de gemiddelde loodzuuraccu is 80 %.
De roundtrip energie-efficiëntie van een Li-ion-accu is 92 %.
Het laadprocedure van loodzuur accu’s wordt bijzonder inefficiënt, wanneer de 80 % ladingstoestand is bereikt, hetgeen resulteert in rendementen van 50 % of zelfs
minder in zonnesystemen waar meerdere dagen reserve-energie vereist zijn (accu werkt in 70 % tot 100 % opgeladen toestand).
In tegenstelling hiermee, bereikt een Li-ion-accu nog steeds een efficiëntie van 90 %, zelfs onder slechte ontladingsomstandigheden.